loveozonegift.com=> วิธีชำระเงิน

วิธีชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร - ธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชี : น.ส. ศุภิดา ชัยประเศียร

เลขที่บัญชี : 279-541397-6

สาขา : ศรีราชา

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

หากท่านได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว

ให้ท่านแจ้งการชำระเงิน โทร : 090-985-6296
Line ID : snb98